Teslimat Ve İade Bildirimi

iade formu

  1) TESLİMAT SÜRESİ:

  arkomenerji.com, satın alınan her bir ürünü 30 günü aşmamak kaydı ile alıcının göstermiş olduğu adres kişi ve/veya kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür.Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcı sözleşmeyi iptal edebilir.Teslimat süresi satın alınan ürünün mevcut stok durumuna ,üretim süresine göre değişiklik gösterebilir.Sipariş kargoya verildikten sonra alıcıya e-posta yoluyla bilgilendirilir.

  2) TESLİMAT ŞEKLİ:

  Satın alınan ürün arkomenerji.com sitesinin ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesinde beyan etmiş olduğu kargo firması ile düzgün ve paketlenmiş bir şekilde alıcıya teslim edilir.

  3) KARGO ÜCRETİ:

  arkomenerji.com sitesi üzerinde herhangi bir kampanya yada promosyon bildirisinde bulunulmadığı sürece kargo ücreti alıcıya aittir.

  4) TESLİM ALMA:

  Alıcı adreste bulunamadığı takdirde kargo firması bir bilgi notu bırakır.Takip eden 3 iş günü kargo adresin bulunduğu ilgili kargo şubesinde bekletilir.Alıcı kargoyu almadığı takdirde kargo firmamıza geri iade edilir.Alıcı kargoyu teslim alırken pakette herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelidir.Eğer bir hasar var ise kargo görevlisine tutanak tutturmalıdır.Adreste alıcı dışında üçüncü bir kişi var ise kimlik ibrazı ile paket bu kişiye teslim edilebilir.

  4) İADE HAKKI :

  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

  Tüketici; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici yahut tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim ettiği gün başlar. Ancak Tüketici, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süreçte de cayma hakkını kullanabilir.

  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Şirket’e yöneltilmiş olması yeterlidir.

  Şirket malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Şirket veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici cayma hakkından feragat etmiş olur.

  Tüketici’nin cayma hakkı (i) Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirketin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

  Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

  Uyuşmazlık Konusunda Başvurulabilecek Yollar

  İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.